Gazy techniczne

Posiadamy w ciągłej sprzedaży hurtowej i detalicznej bogatą ofertę gazów technicznych, gazów analizowanych, gazów spożywczych. Dostarczamy własnym transportem jak również prowadzimy sprzedaż na miejscu.

Gazy techniczne:
Acetylen, argon, azot, dwutlenek węgla, hel, tlen, powietrze, wodór, mieszanki gazów, propan butan oraz propan.

Gazy analizowane:
Acetylen, argon, azot, hel, tlen, dwutlenek węgla, powietrze

Gazy spożywcze:
Dwutlenek węgla, azot, mieszanki

Gazy oferujemy w butlach o pojemności od 6 do 50 dm3.

Recycling Service Center

Strażacka 6, 09-530 Gąbin

Szybki dostęp

Copyright Recycling Service Center